Hot News
最新消息

/ 本會資訊

台中開辦移工線上中文課程 即日起開放報名

本會開辦國際移工職場適應及語文能力提昇進階專班,調適移工身心平衡,同時期許提高移工語言能力,另聘請老師指導CPR基本救命術及各種醫護常識,讓每一位移工能藉由「做、中、學、寫」的流程,提升國際移工之華語能力,職場溝通技巧,工作與在台生活文化融合,俾利勞、資溝通順暢無礙,並精進工作技巧,提高國際移工工作品質,創造勞、資雙贏局面。

 

目前開辦菲律賓、越南 中文進階語言班,並鼓勵更多移工參與學習。


菲律賓-線上學習課程
上課時間:110年08月22日(日)至110年11月21日(日)
                  上午12:00 ~ 下午17:00,共計60小時
Native language professional language class (Filipino English)

August 22th ~November 21th, 2021 (every Sunday) 12:00 ~ 17:00 pm, a total of 60 hours


越南進階班-線上學習課程
上課時間:110年09月05日(日)至110年11月21日(日)
                  上午12:00 ~ 下午17:00,共計60小時

Lớp dạy tiếng bản ngữ tại Đài Loan (tiếng việt)

Từ ngày 5 tháng 9 năm 2021(110) đến ngày 21 tháng 11 năm 2021(110) (Mỗi ngày chủ nhật)

Thời gian từ 12:00 đến 17:00,tổng cộng 60 tiếng 

 

附件圖檔