Hot News
最新消息

/ 課程資訊

越南移工華語文進階班開課囉!

(越南華文進階班)Lớp học sử dụng ngôn ngữ bản địa hàng ngày trình độ trung- cao cấp (Tiếng Việt)

上課時間:111年05月22日~07月24日(每週日)上午12:00 ~ 下午17:00,共計50小時 

2022-22 tháng năm 24 tháng bảy

12:00 ~ 17:00

Tổng cộng 10 bài học

 

Sử dụng. Google meet

 

越南
附件圖檔
附檔下載