Hot News
最新消息

/ 本會資訊

快打站支援

辛苦我們志工伙伴們及通譯老師這將近一年來快打站的支援????
因為有你們熱心辛勞的付出
臺中市因為有您而更友善多元????????????????????????????????????????
這個城市因而豐富
台灣勞工大聯盟總工會感謝您❤️
附件圖檔